دوره زیروبم فارکس

چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟

بازار بورس

تجربیات کاربردی بازار بورس کالا و ارز(کپی برداری با ذکر منبع ولینک مجاز میباشد)

با 90 درصد بازندگان فارکس آشنا شوید!

چرا اکثر معامله گران ضرر می کنند ؟

1- زیرا اغلب می‌خواهند بر پایه شانس موفق شوند وسود بدست آورند.
2- زیرا حرص آنان بر نیازشان غلبه می‌کند.
3- زیرا آنان فکر می‌کنند معامله یک بازی شانسی است و نیازی به آموزش ندارد.
4- زیرا برخی از آنان تمایلی ندارند برای بدست آوردن علم پول پرداخت کنند.
5- استراتژی شخصی برای معامله ندارند.

تنها انسان‌های نادان با دو پای خود عمق آب را امتحان می‌کنند

وسواس موفقیت را تضمین نمی‌کند ولی کمبود آن تضمین کننده شکست است.
یک حقیقت تلخ وجود دارد که 90 درصد معامله گرانی که وارد بازار می شوند ضرر می‌کنند و تنها 10 درصد از آن‌ها موفق هستند و تنها دلیل آن این است که افراد موفق با علم و دانش وارد بازار می‌شوند و این دانش حد و مرزی را برا ی آن‌ها مشخص می‌کند.

تمام معامله‌گرانی که دست به معامله می‌زنند باید شعاری را سرلوحه خودشان قرار دهند:

یاد بگیرند که چگونه یک موقعیت را پیدا کرده و دست به معامله بزنند.

مدیریت سرمایه را یاد بگیرند

صبور باشند و احساساتی نشوند

اگر بازار با معیار های آنها مطابقت نداشته دست به معامله نزنند

با انجام ندادن موارد زیر از متضرر شدن خود جلوگیری کنید :

1- به نظرات دیگران توجه نکنید (و فقط نظر آن‌ها را بشنوید)
2- به دوست و رفیق خود اطمینان نکنید (و فقط نظر آنها را بشنوید)
3- قوانین و مقررات لازم را برای ترید نادیده نگیرید (وقتی به یک معامله شک می‌کنید چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟ وارد آن نشوید)
4- طبق ذهنیات خود معامله نکنید (فکر کنم EUR/USD میرود بالا . )
5- طمع نکنید.
6- عملکرد سایر تریدرها را دنبال نکنید.
7- علائم و نشانه‌های هشدار دهنده را نادیده نگیرید
8- به استراتژی که هر روز آن را عوض می‌کنید، عمل نکنید
9- گروهی معامله انجام ندهید
10- نبوغ و استعداد خود را نادیده نگیرید
11- به هنگام انجام معاملات طرح ریزی برای زندگی شخصی و خصوصی خود نکنید
12- فکر نکنید که ترید یک سرگرمی است
13- در نظر گرفتن شانس و فرصت را با عملکرد خود برای ترید کردن اشتباه نگیرید

دراین تجارت : دانش = در آمد و فقدان دانش = فقدان درآمد

90درصد معامله گرانی که دانش کافی ندارند و وارد بازار می‌شوند

تا به 10درصد افراد موفق سود می‌دهند.

چگونه می‌توانید ریسک خود را مدیریت کنید:

اگر چه شما نمی‌توانید مقدار سود خود را دراین بازار تعیین کنید، اما به راحتی می‌توانید ریسک یا حد ضرر خود را مشخص کنید.

ریسک شما نباید بیشتر از 3 درصد مارجین شما باشد.

بعد از بررسی‌های لازم اگر متوجه شدید ریسک این معامله خیلی زیاد است بهتر است از آن چشم پوشی کنید.

تنها 10 درصد از موجودی خود را در معرض ریسک قرار دهید.

هر گاه نسبت به باز کردن یک چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟ پوزیشن شک دارید دست به انجام معامله نزنید.

هرگز بدون دستور Stop loss یا حد ضرر وارد بازار نشوید.

توجه داشته باشید معامله گران موفق توجه خود را به هنر تجارت معطوف می‌کنند نه بدست آوردن پول.

تنها در صورتی موفق خواهید بود که بدون توجه به مسئله به دست آوردن پول به امتیاز بیندیشید.

هر گاه درحین معامله احساساتی شوید بدانید که احساساتی شدن علامت فیزیکی ضرر کردن است.

قلبتان سریع و نا منظم می‌تپد. ماهیچه‌ها منقبض می‌شود، عصبی می‌شوید و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهید.

معامله گر وقتی ضرر می‌کند احساس ضعف و نا امیدی می‌کند و به فکر چیزهایی می‌افتد که اغلب می‌گوید، من استراتژی م شخصی ندارم ، من یک بازنده‌ام، خدایا به خانواده ودوستانم چه بگویم و .

هو الرزاق
دنیای امروز دنیای اطلاعلات است .
ما بر ان شدیم تا تجربیات خود را که باتحمل هزینه های گزاف معنوی و مالی به دست آمده را در اختیار شما قرار داده تا تریدرهای ایرانی که سرشار از نبوغ و استعداد هستند روز به روز در این بازار موفقتر باشند .

چرا اکثر معامله گران فارکس مداوم در ضررند

و البته توجه به این نکته ضروری است که این مشکل فقط مربوط به بازار فارکس ھم نیست.
در بازار ھای سھام ، کالا و باندھا، نیز نود درصد فعالان این بازارھا نیز می گویند به صورت دائم پول از دست می دھند.

با وجود این تعداد تریدر که دارند در انواع مختلف بازارھای مالی پولشان را از دست می دھند، این سوال پیش می آید که:

این افراد دارند چه کار اشتباھی را به صورت مشترک انجام میدھند؟امیداورم که امروز بتوانم به این سوال پاسخ دھم،

با نگاه به مواردی که عموما به عنوان عامل از دست رفتن سرمایه بیش از ٩٠ درصد تریدرھا مورد نکوھش قرار میگیرند ،

کار خود را شروع کرده و سعی میکنیم که دریابیم

آیا واقعا دلیل از دست دادن سرمایه بسیاری از تریدر ھا بواقع این موارد ھستند یا اینکه اشتباھات دیگری ھستند که مردم مرتکب میشوند.

آیا دلیل آن استراتژی است ؟

از طریق تجزیه و تحلیل یکی از مواردی که معمولا تریدر ھا بخاطر آن سرزنش میشوند

که قادر به کسب پـول از مارکت نیستند ،شروع میکنیم به دفعات بیان شده که استراتژیھای معاملاتی

دلیل اولیه عدم موفقیت تریدرھا در کسب سود دائمی از بازار فارکس میباشد.

نه تنھا دیگران که حتی خود تریدرھا ھم دلیل عدم موفقیت در پولسازی را در استراتژی معـاملاتی خودشـان میدانند

شخصا معتقد نیستم که دلیـل از دسـت دادن پـول توسـط یـک چنـین درصـد بزرگـی از تریـدرھا اسـتراتژیھای معاملاتی آنھا باشد

به دلیل اینکه ھر تریدری از استراتژی معاملاتی متفاوتی استفاده میکند،احتمالا تعـداد بـسیار بـسیار زیـادی روشھایی وجود خواھد داشت

که ھمگی در زیـر مجموعـه مـشابه ای قـرار میگیرنـد ھماننـد پـرایس اکـشن، اندیکاتورھا و….. اما ھر تریدری به منظور تـسھیل در تـامین نیازھـایش،

تنظیمـات جزیـی بـر روی آنھـا پیـاده سازی میکند.

بنابراین من احساس نمیکنم که دلیل از دسـت دادن پـول معاملـه گـران، اسـتراتژی معـاملاتی باشـد.

بعـلاوه ھزاران روش معاملاتی دیگر وجود دارد ،

چگونه ممکن اسـت بـا وجـود ھـزاران اسـتراتژی معـاملاتی ٩٠درصـد تریدرھا به این دلیل پول از دست بدھند؟

اگر دلیل چرایی از دست دادن پول استراتژی باشد.

بنابراین بایستی شخصی باشد کـه اشـتباه کـرده باشـد زیرا استراتژی که خودش معامله نمیکند بلکه ضروری است شخصی در آن ورود کرده باشد

تا بدرستی عمـل کند، اگر تریدری از روشی به درستی استفاده نکند

پس این استراتژی نیست که بایستی سرزنش گردد زیرا که خود تریدرھا مشکل اصلی ھستند که ما را به نکته بعدی میرساند

روان شناسی چطور؟

روانشناسی ترید موضوع دیگری است که بسیاری عدم کسب سود مستمر توسط تریدر ھارا بـه آن نـسبت میدھند

روانشناسی ترید – مواردی ھمانند بستن زودھنگام معاملات، تریدھای تلافی جویانه،

نگـه داشـتن معـاملات در زیان – چیزی است که بسیاری از تریدرھا را تحت تـاثیر قـرار میدھـد

اگـر چـه ھنـوز معتقـدم ایـن تعـداد از تریدرھایی که این مشکلات را دارند به اندازه کافی برای بعضی افراد زیاد نیست که موافقت کنند

چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟

با توجه به اینکه دلایل بیشماری برای متضرر شدن در این بازار وجود دارد در این مقاله به چند رقم از این دلایل پرداخته و سعی میکنیم توضیح دهیم که چگونه میتوان جلوی چنین اشتباهات فاحشی را گرفت.

بازار معاملات فارکس مانند هر بازار معاملاتی دیگری دارای یکسری فراز و نشیب می باشد در صورتی که فرد معامله گر به صورت حساب شده و اصولی در این بازار وارد نشود و یا به صورت بسیار ریسک‌ پذیر و احساسی به انجام معاملات در بازار فارکس بپردازد، مطمئناً هزینه زیادی را متحمل شده و سرمایه خود را از دست می دهد . افراد و معامله گران بسیار زیادی هستند که با شوق و هیجان و انگیزه بسیار زیادی وارد بازار معاملات فارکس شده و با استفاده از بروکر فارکس به انجام معاملات می پردازد اما زمانی که پول خود را در بازار معاملات فارکس از دست می‌دهند تسلیم شده و دیگر کار را ادامه نمی دهند . در ادامه مقاله همراه باشید تا در مورد موضوع بیشتر و بهتر در اختیار اطلاعات قرار دهیم :

انجام معاملات غیر طبیعی و بیش از اندازه

یکی از مواردی که می‌تواند باعث ایجاد ضرر و زیان و از دست رفتن سرمایه در بازار معاملات فارکس شود انجام معاملات غیر منطقی و بیش از اندازه و بیش از حد چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟ نرمال می باشد . در صورتی که یک معامله گر بیش از اندازه به انجام معاملات در ابعاد بزرگ و مکرر بپردازد در نتیجه با شکست و از دست رفتن سرمایه مواجه خواهد شد . چیزی در بازار معاملات فارکس بسیار مهم است که هدف فرد معامله گر به دست آوردن سود غیر واقعی و غیر متعارف نباشد، چرا که درنتیجه به بازار فارکس اعتیاد پیدا کرده و در نتیجه سودی برای فرد مقابل ایجاد نشده و در عین حال ضرر به وجود آمده و تمام سرمایه و از دست خواهد رفت . موضوعی که مشخص است این است که هیچ معامله گری بدون پول نمی تواند در بازار معاملات فارکس کسب درآمد کند در این حال یکی از برترین مزایای سیستم معاملات فارکس دسترسی به حساب های اهرمی بسیار بالا می باشد . با توجه به این موضوع در صورتی که معامله گران سرمایه اندکی داشته باشند می توانند با پیش بینی قیمتها، دارایی مالی خود را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش دهند و برعکس ضرر چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟ زیادی را متحمل نشوند . در عین حال در صورتیکه یک استراتژی مناسب در هنگام مورد فارکس در نظر گرفته شود و همه جوانب در نظر گرفته شود میزان ریسک و احتمال وجود آن ضرر در انجام معاملات بسیار زیاد کاهش پیدا می کند .

نداشتن سازگاری با جو و شرایط بازار معاملات

یکی دیگر از مواردی که باعث ایجاد ضرر مالی و از بین رفتن سرمایه برای معامله گران در بازار معاملات فارکس می‌شود با وجود آن این تصور غلط است که استفاده از یک استراتژی کاملا ثابت می تواند بازده بسیار مناسبی را برای معامله گر در معاملات زیادی ایجاد نماید. اما در مورد بازار معامله فارکس باید بگویم که حتی در بازار ثابت و یکنواخت هم نمی‌توان به صورت یکنواخت معامله کرد، چرا که در بازار معاملات فارکس همواره نوسانات و بی‌ثباتی بسیار زیادی دیده می شود. البته در این میان باید بگویم که نوسانات موجود در بازار معاملات فارکس در عین حال می‌تواند زمینه‌ ساز ایجاد سود برای بسیاری از افراد باشد اما در مورد کلی باید کاملا حساب شده و با برنامه جلو برویم و بی گدار به آب نزنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا