گزینه های دودویی و فارکس

مدیریت سرمايه گذاری دربورس اوراق بهادار

اختصاصی آگاه پرس- نوشته‌اند که متوسط هزینه‌ی مسکن در جهان، از سبد خانوار، ۱۸ تا ۲۵ درصد است، اما این عدد در ایران ۷۰ درصد را هم مدیریت سرمايه گذاری دربورس اوراق بهادار رد کرده ‌است. این آما.

شناسایی مدیریت سرمايه گذاری دربورس اوراق بهادار و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران

با ارزش‌ترین سرمایه­های هر سازمان منابع انسانی آن سازمان است و یکی از بازارهایی که در کشور به طور خاص مدیران در آن به ایفای نقش می‌پردازند، بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران است. وجود مدیران شایسته در نهادهای فعال در بازار سرمایه می­تواند منابع سرمایه­گذاران را به شکل مطلوب اداره کرده و بازدهی مطلوب را برای صاحبان سرمایه خود به ارمغان آورد. این پژوهش به منظور شناسایی خصوصیات و ویژگی‌های مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق و بهادار تهران و سپس اولویت‌بندی این مولفه­ها انجام گرفته است. در این مطالعه در گام نخست، مدیریت سرمايه گذاری دربورس اوراق بهادار با روش تحقیق کیفی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای قراردادی با 15 نفر از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری موفق که دارای بیشترین نمره ارزیابی عملکرد مالی (معیارهای شارپ و سورتینو) بودند مصاحبه عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته در قالب مضامین دسته­بندی شدند که با توجه به آنها خصوصیات مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری موفق به پنج بعد خصوصیات رفتاری، فنی، شخصیتی، مدیریتی و میان فردی طبقه‌بندی شدند. سپس مدیریت سرمايه گذاری دربورس اوراق بهادار در گام دوم با استفاده از نتایج بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش، پرسشنامه‌ای در قالب 27 گویه طراحی گردید تا با روش تحقیق کمی میزان اهمیت هریک از خصوصیات احصاء شده مورد آزمون قرار گیرد. داده‌های جمع‌آوری شده از 108 پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تمامی ابعاد و مولفه‌ها به لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین اولویت‌بندی خصوصیات مدیران سرمایه‌گذاری موفق با استفاده از آزمون فریدمن حاکی از آن بود که بعد میان‌فردی بیشترین اهمیت را در موفقیت مدیر داشته و بعد از آن ابعاد شخصیتی، رفتاری، فنی و مدیریتی در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

  • مدیر سرمایه‌گذاری
  • صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
  • ارزیابی عملکرد- مالی رفتاری
  • رویکرد آمیخته اکتشافی

عنوان مقاله [English]

Exploration and ranking Characterestics of Successful Mutual Fund Managers Registered at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shamsodin Nazemi 1
  • Saeed Mortazavi مدیریت سرمايه گذاری دربورس اوراق بهادار 1
  • Faeiborz Rahimnia 1
  • Seyed Vahid Shalbaf Yazdi 2

The most valuable assets of any organization is its human resources and One of the markets which managers in particular play a role is Tehran Stock Exchange and Capital Market. Such managers can run investment resources effectively and ensure high return on investment for مدیریت سرمايه گذاری دربورس اوراق بهادار investors. This study aims to identify successful Mutual Fund manager characterestics and to prioritize them according to their contribution. In this study in the first step, by qualitative research method To explore peoples minds 15 in-depth interviews with successful mutual fund managers were conducted using content analysis approach. These managers were selected on the basis of best performance according to Sharp and Sortino index. The results of semi-structured interviews were categorized into Five dimensions including "Behavioral", "Technical", "Personality", "Managerial" and "Interpersonal". in the second step, based on results of the qualitative phase, a questionnaire consist of 27 items was designed to determine the importance of individual dimensions and components. Data were collected from 108 questionnaires مدیریت سرمايه گذاری دربورس اوراق بهادار were analyzed using confirmatory factor analysis that showed all dimensions & components were statistically confirmed. Friedman test for priorities of successful Mutual Fund managers dimensions showed that; interpersonal dimension was the most important one, and personality, behavioral, technical and managerial dimensions rank second to fifth respectively.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا